Hyppää sisältöön

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nostanut syytteitä Anton-pojan tapauksessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 9.30
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on 4.3.2011 antamissaan päätöksissä (nrot 11/6 - 11/9, asianro R11/122) jättänyt syyttämättä Antonin isän Paavo Salosen, tämän kanssa poikaa noutamassa olleen Erkki Koivusen sekä diplomaatti Simo Pietiläisen, joka kuljetti 8.5.2009 Paavo ja Anton Salosen autonsa tavaratilassa rajatarkastusviranomaisilta salaa Suomeen.

Venäjän pääsyyttäjänviraston pyynnöstä Kalske teki syyteharkinnan myös Paavo Salosen, Erkki Koivusen ja Simo Pietiläisen Venäjällä tämän asian yhteydessä 12.4. - 8.5.2009 tekemiksi epäillyistä rikoksista.

Venäjän syytepyynnössä katsottiin, että Paavo Salosta ja Erkki Koivusta on syytä epäillä rikoksesta, kun nämä hakivat 12.4.2009 Balahnan kaupungissa asuneen Anton Salosen pois tämän äidin Rimma Salosen luota. Lisäksi Paavo Salosen epäiltiin syyllistyneen Venäjän federaation valtionrajan laittomaan ylittämiseen 8.5.2009 ja Simo Pietiläisen avunantoon tähän tekoon. Viimeksi mainitun tapahtuman osalta Kalskeen päätöksissä todetaan, että Suomessa tehtävässä syyteharkinnassa rikos voidaan arvioida vain siltä osin, kuin sillä on rikottu Suomen rajan ylittämistä koskevia säännöksiä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on Paavo Salosen osalta päätynyt siihen, ettei Venäjällä 12.4.2009 tapahtuneeksi epäillyn, Suomen rikoslain mukaan lapsen omavaltaiseksi huostaanotoksi määritellyn teon osalta ole näyttöä tahallisuudesta. Esitutkinnan mukaan Paavo Salonen oli lapsen hakiessaan noudattanut Balahnan paikallisviranomaisten ohjeita ja turvautunut venäläiseen asianajajaan.

Erkki Koivusen osalta lopputulos on sama. Häntä epäiltiin Suomen rikoslain mukaisesta avunannosta Paavo Salosen tekemäksi epäiltyyn lapsen omavaltaiseen huostaanottoon.

Paavo Salosen 8.5.2009 tapahtunut Suomen valtionrajanylitys yhdessä poikansa kanssa auton tavaratilaan kätkeytyneenä luettiin hänen syykseen valtionrajarikoksena, mutta syytteen nostamisesta luovuttiin teon vähäisyyden perusteella.

Simo Pietiläisen osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä on päätynyt seuraamusluontoiseen syyttämättäjättämispäätökseen kohtuusperusteella. Päätöksessä Pietiläisen todetaan rikkoneen virkavelvollisuuksiaan ja myös yllyttäneen Paavo Salosen valtionrajarikokseen. Paavo ja Anton Salosen tilanne oli kuitenkin ollut 7.5.2009 Pietarissa täydellisessä umpikujassa, minkä vuoksi Pietiläinen oli konsulipalvelulaista johtuvien virkavelvollisuuksiensa sijasta päätynyt inhimillisillä perusteilla ajattelemaan vain lapsen ja tämän huoltajan etua. Tämän vuoksi oikeudenkäyntiä ja rangaistusta voidaan pitää hänen kannaltaan kohtuuttomina ja tarkoituksettomina.

Lisätietoja antavat apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske p. 010 362 0802 ja valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto p. 010 362 0890.

Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 11/6 - 11/9, R 11/122) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, p. 010 362 0810.