Hoppa till innehåll

Biträdande riksåklagaren väcker inte åtal i Anton-pojken fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.30
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har i sina beslut 4.3.2011 (nr 11/6 - 11/9, ärendenr R11/122) inte väckt åtal mot Antons far Paavo Salonen, Erkki Koivunen som var med Salonen för att hämta pojken samt diplomat Simo Pietiläinen som 8.5.2009 i hemlighet för gränskontrollmyndigheterna transporterade Paavo och Anton Salonen i bagageutrymmet på sin bil till Finland.

På begäran av Rysslands huvudåklagarbyrå utförde Kalske också

åtalsprövning av misstänkta brott som Paavo Salonen, Erkki Koivunen och Simo Pietiläinen skulle ha gjort i samband med dethär ärendet i Ryssland under tiden 12.4. - 8.5.2009.

I Rysslands åtalsbegäran ansåg man att det fanns skäl att misstänka Paavo Salonen och Erkki Koivunen för brott, då dessa 12.4.2009 hämtade Anton Salonen från sin mor Rimma Salonen som bodde i staden Balahna. Dessutom misstänktes Paavo Salonen för att ha passerat Rysslands riksgräns olagligt 8.5.2009 och Simo Pietiläinen för medhjälp till detta. Kalske konstaterar i sina beslut att för den sistnämnda händelsens del kan man i åtalsprövningen som görs i Finland endast bedöma brottet till den del man brutit mot stadganden som gäller vid passerande av Finlands riksgräns.

Biträdande riksåklagaren har för Paavo Salonens del kommit fram till att det inte finns bevis för att den misstänkta gärningen som skett i Ryssland 12.4.2009 och som i Finlands strafflag definieras som egenmäktigt omhändertagande av barn skulle ha varit uppsåtlig. Enligt förundersökningen har Paavo Salonen då han hämtade barnet följt lokalmyndigheternas i Balahna anvisningar och anlitat en rysk advokat.

För Erkki Koivunens del är slutresultatet detsamma. Han misstänktes enligt Finlands strafflag för medhjälp till det brott, som Paavo Salonen misstänktes för, egenmäktigt omhändertagande av barn.

Paavo Salonen tillräknades riksgränsbrott för att han passerade Finlands riksgräns 8.5.2009 gömd i bagageutrymmet på en bil tillsammans med sin son, men åtal väcktes inte på grund av att gärningen var ringa.

För Simo Pietiläinens del har biträdande riksåklagaren gjort ett påföljdsartat åtalseftergiftsbeslut av skälighetsorsak. I beslutet konstateras att Pietiläinen har brutit mot sin tjänsteplikt och också förmått Paavo Salonen att begå riksgränsbrott. Paavo och Anton Salonen hade dock hamnat i en fullständig återvändsgränd i Sankt Petersburg 7.5.2009, och därför hade Pietiläinen valt att av humana skäl tänka på barnets och vårdnadshavarens bästa i stället för sin tjänsteplikt enligt lagen om konsulära tjänster. Därför kan en rättegång och ett straff anses vara oskäligt och oändamålsenligt.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagaren Jorma Kalske t. 010 362 0802 och statsåklagare Leena Metsäpelto t. 010 362 0890.

Åtalseftergifterna (nr 11/6 - 11/9, R 11/122) kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, t. 010 362 0810.