Hyppää sisältöön

Asianomistajarikos, syytepyyntö

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.50
Uutinen

Annettu 3.10.2007, dnro 33/21/07

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syyteharkinnan suoritettavaksi epäillyistä kotirauhan rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syyteharkinnan suorittamatta ja syytteen nostamatta syyteoikeuden puuttumisen vuoksi. Kihlakunnansyyttäjä katsoi, etteivät asianomistajat olleet esitutkinnassa esittäneet rangaistusvaatimusta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asianomistajarikoksen asianomistajaa tulee välittömästi rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä ja viimeistään häntä kuulusteltaessa informoida syytepyynnön merkityksestä. Asianomistaja ei saa esitutkinnan tai syyteharkinnan aikana tietämättään menettää syyteoikeuttaan ja sen käyttämiseen liittyviä oikeuksiaan. Viimekädessä syyttäjän tulee huolehtia siitä, että asianomistaja tietää oikeuksistaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asianomistajat olivat epäiltyä rikosta seuranneena päivänä tulleet tekemään poliisille rikosilmoituksen. He eivät ole ensimmäisessä ja ainoassa kuulustelussaan osanneet lausua mitään vaatimuksistaan. Tästä ei kuitenkaan voinut päätellä, että he olisivat sitovasti ja lopullisesti luopuneet vaatimasta asiassa rangaistusta.

Suoritetusta esitutkinnasta ilmeni, ettei heiltä lain edellyttämällä tavalla oltu selkeästi kysytty heidän kantaansa syytepyynnön esittämisestä. Poliisi oli kuitenkin lähettänyt syyteharkintaan myös asianomistajarikokset, joten tutkinnanjohtaja oli mieltänyt asianomistajien esittäneen syytepyynnön. Asianomistajat ovat Valtakunnansyyttäjänvirastoon saapuneessa kirjoituksessaan ilmoittaneet vaativansa rangaistusta asianomistajarikoksista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asianomistajat ovat esittäneet syyttäjälle asianmukaisen syytepyynnön ja määräsi kihlakunnansyyttäjän suorittamaan syyteharkinnan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että hänen olisi esitutkintayhteistyön aikana ja viimeistään syyteharkinnan alussa tullut selvittää asianomistajien syytepyyntö ja se, että he tietävät pyynnön esittämättä jättämisen tai sen peruuttamisen oikeudelliset seuraamukset.

Ratkaisu