Hyppää sisältöön

Jehovan todistajien johtohenkilöille ei syytteitä epäillystä rahankeräysrikoksesta

Syyttäjälaitos
30.8.2021 14.01
Tiedote

Syyttäjä on tehnyt päätökset syyttämättä jättämisestä asiassa, jossa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan suomalaisia johtohenkilöitä on epäilty rahankeräysrikoksesta. Päätökset on tehty ei näyttöä -perusteella. Syyttäjä on katsonut osan rahankeräystoiminnasta rahankeräyslupaa edellyttäväksi rahankeräykseksi. Rahankeräyksen toimeenpanijana tältä osin on kuitenkin ollut Suomessa toimivan Jehovan todistajat uskonnollisen yhteisön sijaan Jehovan todistajien kansainvälinen katto-organisaatio, joka julkaisee Vartiotorni-lehteä ja Jehovan todistajien julkisia internetsivuja. Kansainväliset toimijat eivät ole olleet epäiltyinä asian esitutkinnassa.

Poliisi on esitutkinnassa selvittänyt, että Vartiotorni-lehden painetussa julkaisussa on vuosina 2013–2015 julkaistu lahjoituspyynnöiksi tai -kehotuksiksi katsottavia tekstejä ja niiden yhteydessä on ilmoitettu tilinumerot, joille lahjoituksia Jehovan todistajien toimintaan voi tehdä. Samassa yhteydessä on mainittu myös mahdollisuudesta tehdä Jehovan todistajille muunlaisia lahjoituksia, kuten tavaralahjoituksia, testamentteja ja henkivakuutuksen edunsaajamääräyksiä. Lisäksi Jehovan todistajien julkisilla internet-sivuilla on julkaistu näköispainoksia lehdistä, joissa on ollut mainitut tiedot lahjoituksia varten. Lahjoituksia on kerätty myös kolehdin muodossa uskonnonharjoitukseen tarkoitetuissa tiloissa oleviin lahjalaatikoihin, joihin kertyneet varat on paikallistasolta tilitetty edelleen Jehovan todistajat uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka edelleen on tilittänyt lahjoitusvaroja eteenpäin.

Epäillyt ovat toimineet Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen jäseninä sinä aikana, johon rikosepäilyt kohdistuvat. Syyttäjä on tehnyt kaikkien epäiltyjen osalta ei näyttöä -perusteiset syyttämättäjättämispäätökset (valtakunnansyyttäjän toimiston dnro R 20/795, päätösten nrot 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19 ja 21/20). 

Syyttäjä on katsonut Vartiotorni-lehdessä julkaistut lahjoitusmahdollisuudesta kertovat tekstit ja niihin yhdistetyt tilinumerot sellaiseksi rahankeräyslaissa tarkoitetuksi rahankeräykseksi, joka edellyttää rahankeräyslupaa. Samoin julkisilla internetsivuilla julkaistut näköispainokset, joissa on näkynyt samat tiedot, ovat rahankeräyslaissa tarkoitettua luvanvaraista rahankeräystä. Sen sijaan kolehdin kerääminen lahjalaatikoihin uskonnonharjoituspaikoilla on ollut Jehovan todistajat uskonnolliselle yhdyskunnalle laissa sallittu rahan keräystapa. Uskonnollisen yhdyskunnan on ollut mahdollista vastaanottaa myös muuta edellä mainittua lahjoitusomaisuutta.

Syyttäjä on katsonut, että rahankeräyksen varsinaiseksi toimeenpanijaksi on katsottava Jehovan todistajien kansainvälinen katto-organisaatio, joka julkaisee lukuisille kielille käännettävää Vartiotorni-lehteä sekä Jehovan todistajien julkisia internetsivuja. Kansalliset uskonnolliset yhdyskunnat voivat edistää toimintaa antamalla julkaisuun yksittäisiä paikallisia tietoja kuten paikalliset tilinumerot lahjoituksia varten. Tämä ei kuitenkaan muodosta kansallisille toimijoille rahankeräyksen täytäntöönpanijan asemaa eikä siten tekijävastuuta.  

Esitutkinnassa ei ole pystytty selvittämään sitä, mikä osa lahjoituksina saaduista varoista on peräisin lailliseksi toiminnaksi katsottavasta lahjoitusten vastaanottamisesta kuten kolehdista ja mikä osa rahankeräyslupaa edellyttävästä rahankeräyksestä. 

Esitutkinnan mukaan viimeisin Vartiotorni-lehti, jossa tilinumerot on mainittu, on julkaistu marraskuussa 2015. Lehden näköispainos on ollut julkisilla internetsivuilla ainakin vielä huhtikuussa 2016. Vuoden 2015 jälkeen julkaistuissa lehdissä tilinumeroja ei enää ole ja ne on jossain vaiheessa vuoden 2016 aikana tai jälkeen poistettu myös internetsivuilla julkaistuista näköispainoksista. Epäilty rahankeräysrikos on tältä osin vanhentunut ja asian käsittely siten päättynyt.

Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19 ja 21/20) voi tilata valtakunnansyyttäjän toimistosta ([email protected], puh. 029 562 0810).

Asiaan liittyvän esitutkintapöytäkirjan 5560/R/16822/18 voi tilata Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta ([email protected]). 

Lisätietoja: Valtionsyyttäjä Mika Appelsin, valtakunnansyyttäjän toimisto, puh. 029 562 1231, [email protected]