Hoppa till innehåll

Inga åtal om misstänkt penninginsamlingsbrott för Jehovas vittnens ledande personer

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.8.2021 14.01
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift i ett ärende där finländska ledare för religionssamfundet Jehovas vittnen har misstänkts för penninginsamlingsbrott. Besluten har fattats på grund av avsaknad av bevis. Åklagaren har ansett att en del av penninginsamlingsverksamheten utgör penninginsamling som kräver tillstånd för penninginsamling. Till denna del har dock penninginsamlingen genomförts av Jehovas vittnens internationella takorganisation, som ger ut tidskriften Vakttornet och upprätthåller Jehovas vittnens offentliga webbplats, och inte av religionssamfundet Jehovas vittnen som verkar i Finland. De internationella aktörerna har inte varit misstänkta i förundersökningen av ärendet.

Polisen har i förundersökningen utrett att i den tryckta publikationen av Vakttornet har åren 2013–2015 publicerats texter som ska anses vara begäranden eller uppmaningar om donationer och i samband med dessa har kontonummer uppgetts dit donationer till Jehovas vittnens verksamhet kan göras. I detta sammanhang har även nämnts möjligheten att göra andra typer av donationer till Jehovas vittnen, såsom varudonationer, testamenten och förordnanden av förmånstagare för livförsäkringar. Dessutom har det publicerats faksimilupplagor av tidskrifterna på Jehovas vittnens offentliga webbplats, där nämnda uppgifter för donationer har funnits. Donationer har också samlats i form av kollekt i gåvolådor placerade i lokaler avsedda för religionsutövning, och medlen som samlats in i dessa har redovisats vidare från den lokala nivån till Jehovas vittnens religionssamfund, som i sin tur har redovisat donationsmedlen vidare.

De misstänkta har verkat som medlemmar av styrelsen för religionssamfundet Jehovas vittnen under den tid brottsmisstankarna riktar sig till. Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift på grundval av avsaknad av bevis för alla misstänkta (riksåklagarens byrå dnr R 20/795, beslut nr 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19 och 21/20). 

Åklagaren har ansett de publicerade texterna i tidskriften Vakttornet som informerar om donationsmöjligheten och de kontonummer som kombinerats med dem utgöra sådan penninginsamling som avses i lagen om penninginsamlingar och som förutsätter tillstånd för penninginsamling. Likaså är de faksimilupplagor som publicerats på den offentliga webbplatsen, där samma uppgifter har visats, sådan tillståndspliktig penninginsamling som avses i lagen om penninginsamlingar. Däremot insamling av kollekt i gåvolådor på platser för religionsutövning har varit ett i lag tillåtet sätt att samla in pengar för religionssamfundet Jehovas vittnen. Religionssamfundet har även haft möjlighet att ta emot annan ovan nämnd donationsegendom.

Åklagaren har ansett Jehovas vittnens internationella takorganisation, som publicerar tidskriften Vakttornet som översätts till otaliga språk samt upprätthåller Jehovas vittnens offentliga webbplats, ska anses vara den egentliga verkställaren av penninginsamlingen. Nationella religionssamfund kan främja verksamheten genom att låta publicera enskilda lokala uppgifter såsom lokala kontonummer för donationer. Detta medför dock inte att de nationella aktörerna anses vara verkställare av penninginsamling eller har upphovsansvar. 

I förundersökningen har man inte kunnat utreda vilken del av de medel som erhållits som donationer som härstammar från mottagande av donationer som ska anses vara laglig verksamhet, såsom kollekt, och vilken del av som härstammar från penninginsamling som kräver tillstånd för penninginsamling. 

Enligt förundersökningen har det senaste numret av tidskriften Vakttornet, där kontonumren har nämnts, publicerats i november 2015. Tidskriftens faksimilupplaga har funnits på den offentliga webbplatsen åtminstone ännu i april 2016. I tidskrifterna som publicerats efter 2015 finns kontonumren inte längre och i något skede under 2016 eller därefter har de även tagits bort från faksimilupplagorna som publicerats på webbplatsen. Det misstänkta penninginsamlingsbrottet är till denna del preskriberad och behandlingen av ärendet har därmed avslutats.

Besluten om åtalseftergift (nr 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/15, 21/16, 21/17, 21/18, 21/19 och 21/20) kan beställas från riksåklagarens byrå ([email protected], tfn 029 562 0810).

Förundersökningsprotokollet i ärendet 5560/R/16822/18 kan beställas från polisinrättningen i Östra Nyland ([email protected]). 

Mer information: Statsåklagare Mika Appelsin, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 1231, [email protected]