Hyppää sisältöön

Laiton uhkaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.9.2013 13.51
Uutinen

Annettu 8.7.2009, dnro 421/21/08

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen laittomasta uhkauksesta nostamatta katsoen, että vastaajan lausuma asianomistajasta ulkopuoliselle, että "minun pitäisi tappaa se", ei toteuta laittoman uhkauksen tunnusmerkistöä. Ulkopuolisen taholta asianomistajalle oli kerrottu, että vastaaja oli kiihtyneessä tilassa uhonnut, että hän jonakin päivänä tappaa asianomistajan. Vastaaja oli jo aikaisemmin pahoinpidellyt asianomistajaa ja vastaajalle oli määrätty lähestymiskielto. Asianomistajalla oli perusteltu syy omasta ja lapsensa puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen otti asian uuteen syyteharkintaan ja määräsi asiassa nostettavaksi syytteen laittomasta uhkauksesta. Laiton uhkaus voidaan toteuttaa myös käyttämällä toista henkilöä viestinviejänä. Vaikka vastaajan sanomaksi väitetty uhkaus ei ollut tullut asianomistajan tietoon samassa muodossa kuin se kerrotaan esitetyn, toteuttaa vastaajan käyttämäksi kerrottu sanamuoto "minun pitäisi tappaa se" uhkauksen tunnusmerkistön. Uhkauksen tulee herättää mielikuva pahasta, jonka uhkaaja aikoo toteuttaa ja myös kykenee toteuttamaan. Vastaajan sanoma on ollut omiaan herättämään mielikuvan pahasta, jonka uhkaaja saattaisi toteuttaa.

Ratkaisu