Hyppää sisältöön

Laiton uhkaus, syyteharkinnan laajuus, syyttämättäjättämispäätöksen tekeminen, todennäköiset syyt

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.30
Uutinen

Annettu 23.4.2007, dnro 117/21/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi syytteen nostettavaksi laittomasta uhkauksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt ilmoitustyyppisen syyttämättäjättämispäätöksen. Kihlakunnansyyttäjä katsoi, että asiassa oli kyse vain "suunsoitosta" ja jätti asian tällä perusteella syyttämättä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että perhekotiin sijoitettua lasta omien vanhempiensa luota noutamaan tullutta perhekodin kasvatusjohtajaa oli lapsen isä julkisella paikalla suullisesti uhannut tappamisella ja pahoinpitelyllä. Kasvatusjohtajalla oli esitutkinnassa selvitetyissä olosuhteissa perusteltu syy omasta puolestaan pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Poliisin läsnäolo paikalla ei antanut aihetta arvioida tilannetta toisin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on totesi, että valtakunnansyyttäjän antaman syyttämättäjättämispäätöksen laatimista ja sisältöä koskevan yleisen ohjeen (VKS:2000:2) mukaan jokaisesta esitutkinnassa rikoksesta epäiltynä kuulustellusta henkilöstä, jota vastaan syyte jätetään nostamatta, tehdään erillinen syyttämättäjättämispäätös, josta ilmenee syyttäjän kannanotto kaikkiin niihin tekoihin, joista esitutkinta-aineiston valossa on vaadittu rangaistusta. Päätös on asianomistajan kannalta tärkeä, koska se mahdollistaa asianomistajalle oman syytteen nostamisen. Kihlakunnansyyttäjä oli nostanut syytteen asiakokonaisuudessa toisiin asianomistajiin kohdistuneesta vahingonteosta, mutta oli ensivaiheessa jättänyt syyteharkinnan kokonaan tekemättä kasvatusjohtajaan kohdistuneesta uhkailusta. Tämän asian ilmoitusluontoisen päättämisen kihlakunnansyyttäjä teki vasta kasvatusjohtajan asiamiehen tiedusteltua syyteharkinnan lopputulosta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että asian esitutkinnan ja vakiintuneen oikeuskäytännön valossa todennäköiset syyt syytteen nostamiseksi laittomasta uhkauksesta löytyivät.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti syyttäjän huomiota kattavan syyteharkinnan suorittamiseen, laittoman uhkauksen tunnusmerkistötekijöihin sekä syytteen nostamisen edellyttämiin todennäköisiin syihin.

Ratkaisu