Hyppää sisältöön

Metsästysrikkomus, metsästysrajoitus, syyteharkinnan huolellisuus, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.20
Uutinen

Annettu 21.8.2007, dnro 60/21/07

Uudessa syyteharkinnassa katsottiin epäillyn syyllistyneen metsästysrikkomukseen metsästyslain 25 § 1 momentin vastaisesti menettelemällä, koska hän oli sinällään luvallisessa metsästyksessä ampunut 124 metrin päässä asutusta rakennuksesta olleen hirven vasan, vaikka rakennuksen omistaja tai haltija ei ollut antanut lainkohdan edellyttämää lupaa eläimen ampumiseen 150:tä metriä lähempänä rakennusta.

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut, ettei kyse ollut rikoksesta, koska lainkohdan ja sitä käsittelevän hallituksen esityksen perustelujen mukaan lainkohdassa mainittu 150:n metrin suojaetäisyys mitataan ampujasta rakennukseen. Ampuja oli tässä tapauksessa ollut hieman kauempana rakennuksesta. Ulkopuolisten turvallisuuden takaamiseksi säädetyn lainkohdan sanamuoto, sen esityöt taikka alan kirjallisuus eivät kuitenkaan antaneet tukea syyttäjän esittämälle käsitykselle, vaan esimerkiksi metsästäjän tutkintoon valmistavan Metsästäjän Oppaan mukaan säännökseen on suhtauduttava jo turvallisuussyistä myös niin, ettei ammuttava eläinkään ole 150:tä metriä lähempänä asuttua rakennusta.

Ampujalle määrättiin annettavaksi metsästysrikkomuksesta 8 päiväsakon suuruinen rangaistusvaatimusilmoitus, jossa myös vaadittiin valtiolle menetettäväksi vasan arvioituna arvona 840 €. Kihlakunnansyyttäjälle lausuttiin ohjaava käsitys, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei syyttäjän omia tulkintoja sovellettavan lainkohdan sisällöstä tule esittää muodossa, joka voi erehdyttää päätöksen lukijan luulemaan, että kysymys on lainsäätäjän kannanotosta.

Ratkaisu