Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, tuottamuksellinen vapaudenriisto

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2013 15.07
Uutinen

Annettu 16.5.2013, dnro 9/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen suoritti uuden syyteharkinnan ja määräsi syytteen nostettaviksi pahoinpitelyä ja tuottamuksellista vapaudenriistoa koskevassa asiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi Helsingin syyttäjänviraston johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän nostamaan kahta epäiltyä vastaan syytteen pahoinpitelystä ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta. Syytteiden sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Kysymys oli näytönarvioinnista yksittäistapauksessa.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut syyteharkinnassa ylittänyt harkintavaltaansa.

Valtakunnansyyttäjänvirastoon antamassaan selvityksessä kihlakunnansyyttäjä oli kertonut jättäneensä hakematta muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, jolla samaan väkivaltatilanteeseen osallistuneiden kahden muun henkilön syytteet oli käräjäoikeudessa näyttämättöminä hylätty, toisen vastaajan virka-asemaan liittyneillä perusteilla. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, ettei kysymystä muutoksenhaun tarpeellisuutta voitu ratkaista tällaisella perusteella.

Ratkaisu