Hyppää sisältöön

Pahoinpitely, vammantuottamus, syyttämättä jättäminen, ei syyteoikeutta -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.4.2014 0.00
Uutinen

Annettu 28.3.2014, dnro 444/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on ottanut uuteen syyteharkintaan pahoinpitelyä koskevan asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli katsonut teon vammantuottamukseksi ja tehnyt syyteoikeuden vanhentumisen perusteella päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Kysymys on ollut tilanteesta, jossa epäilty on yrittänyt lyödä avaimilla puolisoaan kasvoihin avainten osuessa kuitenkin puolison väistäessä hänen sylissään olleeseen lapseen. Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on toisin kuin kihlakunnansyyttäjä katsonut, että kohteen vaihtuminen ulkoisista syistä ei ole muuttanut teon oikeudellista arviointia ja kysymys on näin ollen ollut pahoinpitelystä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on kuitenkin tehnyt päätöksen jättää syyte nostamatta, koska tekoa on sen haitallisuus ja siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen pidettävä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain tarkoittamalla tavalla vähäisenä, ja siitä odotettavissa oleva rangaistus olisi sakkorangaistus.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut käyttänyt väärin harkintavaltaansa asiassa.

Ratkaisu