Hyppää sisältöön

Päivi Räsänen samt Lutherstiftelsens Juhana Pohjola åtalas för hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.4.2021 13.01
Pressmeddelande

Riksåklagaren har väckt åtal mot riksdagsledamot Päivi Räsänen för tre fall av hets mot folkgrupp samt Lutherstiftelsen i Finlands ombud och styrelseledamot Juhana Pohjola för hets mot folkgrupp.

Beträffande en brottsmisstanke har riksåklagaren avslutat förundersökningen. Beslutet gäller Räsänens uttalanden i programmet Maria Veitolan Yökylässä som MTV publicerat. Där hade Räsänen påstått att homosexualitet är en sexuell snedvridning. Enligt riksåklagaren är uttalandet nedsättande för homosexuella, men även om förundersökningen skulle slutföras, skulle gärningen ändå som helhet bedömd vara ringa. Då skulle riksåklagaren avstå från att väcka åtal. Av denna anledning är det onödigt att fortsätta förundersökningen.

Åtalen gäller tre olika sakhelheter.

Räsänen har utarbetat skriften "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen.” (Han skapade dem till man och kvinna. Homosexuella förhållanden utmanar den kristna människouppfattningen). I sin skrift har Räsänen framfört åsikter och information som är nedsättande för homosexuella.  Räsänen har bland annat påstått att homosexualitet är en vetenskapligt bevisad psykosexuell utvecklingsstörning.  Pohjola har publicerat skriften på Lutherstiftelsen i Finlands och Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finlands webbplats.

Dessutom har Räsänen på sitt Twitter- och Instagram-konto samt Facebook-sida publicerat en nedsättande åsikt om homosexuella, enligt vilken homosexualitet är en skam och en synd. 

Räsänen har vidare i radiokanalen Yle Puhes program, i ett avsnitt med rubriken ”Vad tänkte Jesus om homosexuella?” framfört nedsättande uttalanden om homosexuella. Där har Räsänen sagt att om homosexualitet är genetiskt är den en genetisk degeneration och ett genetiskt arv som orsakar en sjukdom. Enligt Räsänens syn är homosexuella inte heller skapade av Gud såsom heterosexuella.

Enligt åtalet är uttalandena, som preciseras närmare i åtalspunkterna för Räsänen, nedsättande och diskriminerande för homosexuella. Uttalandena kränker homosexuellas jämlikhet och människovärde, varför de överskrider gränserna för yttrande- och religionsfrihet.

Riksåklagaren anser att Räsänens uttalanden medför fördomsfullhet, förakt och hat gentemot homosexuella.

Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (tingsrättens ärendenummer R 21/3567 och åklagarens ärendenummer R 19/16305).

Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp till muntlig behandling i tingsrätten, om inte tingsrätten förordnar annat. Tidtabellen kan senare efterfrågas av Helsingfors tingsrätt. Behandlingsdatum har inte ännu bestämts.

Ärendet sköts av statsåklagare Anu Mantila från riksåklagarens byrå och distriktsåklagare Maija Päivinen från Södra Finlands åklagardistrikt.

Förfrågan besvaras av riksåklagare Raija Toiviainen (raija.toivianen(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0802), statsåklagare Anu Mantila (anu.mantila(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0882) och distriktsåklagare Maija Päivinen (maija.paivinen(oikeus.fi, tfn 029 562 2136).

Beslutet gällande begränsning av förundersökning nr 21/48 (dnr E 20/559) kan beställas från riksåklagarens byrå (riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0810).