Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, arpajaisrikos, luvattomien arpajaisten markkinointi, joukkotiedotusväline

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.8.2013 16.07
Uutinen

Annettu 7.7.2010, dnro:t R 10/360, R 10/361, 122/27/10

Useista nk. Fantasia manageri -peleistä (Tallipäällikkö, IS Liigapörssi, Futispörssi, ja StarGM -pelit), oli tehty tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydettiin tutkimaan, olivatko pelien toimeenpanijat syyllistyneet arpajaisrikokseen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ratkaisukäytännössään katsonut, että luvattomasti toimeenpantujen arpajaisten markkinointi joukkoviestintävälineessä vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 1 -kohdan kieltoa on pidettävä sellaisena virallisen syytteen alaisena rikoksena, jossa teon rangaistavuus perustuu julkaistun viestin sisältöön. Tämän vuoksi syyteharkintaratkaisun tekeminen tällaisesta rikoksesta kuuluu ylimmälle syyttäjälle sananvapauslain 24.1 §:n nojalla. Tässä asiassa ratkaisevaan asemaan nousi kysymys siitä, olivatko tutkinnan kohteena olevat pelit arpajaislain soveltamisalan piirissä olevia pelejä.

Syyteharkintaratkaisut tehnyt apulaisvaltakunnansyyttäjän sijaisena toiminut valtionsyyttäjä katsoi, että peli jää arpajaislain 2 §:n määrittelemän soveltamisalueen ulkopuolelle, mikäli sattuman merkitys rahanarvoisen palkinnon saamiselle on selvästi vähäinen suhteessa osallistujan tietämyksen, taidon ja muun vastaavan paremmuuden merkitykseen. Ratkaisut tehnyt syyttäjä katsoi, että tutkinnan kohteena olevissa peleissä sattuman merkitys osallistujan menestymismahdollisuuksiin oli sanotuin tavoin ainoastaan vähäinen. Tämän vuoksi hän katsoi jääneen selvittämättä, että pelit olivat arpajaislain 2 §:ssä tarkoitettuja arpajaispelejä. Asiat ratkaistiin syyttämättä jättämisellä.

Ratkaisu