Hyppää sisältöön

Åtal väcks mot kommissarie som misstänks för tjänstebrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 8.28
Pressmeddelande

 

Statsåklagaren har beslutat väcka åtal mot en kommissarie vid polisinrättningen i Satakunta. Åtal väcks i första hand för missbruk av tjänsteställning och i andra hand för brott mot tjänsteplikt. Ärendet gäller kommissariens förfarande som undersökningsledare år 2007 i ett fall av brott mot liv. Åtalet baserar sig på misstanken att kommissarien skulle ha handlat i strid med sin tjänsteplikt i anslutning till en fotografi- och gruppidentifiering och i samband att han framställde ett häktningsyrkande i domstolen.Kommissarien har bestridit brottsmisstankarna.Tingsrätten i Satakunta har 16.5.2013 genom sitt beslut 13/1055 förlängt preskriptionstiden för åtalsrätten till 14.7.2013. Klagan över beslutet får anföras till Vasa hovrätt inom trettio dagar.Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Satakunta (dnr R 13/921). Tjänstebrottsärendet handläggs vid tingsrätten i Satakunta om tingsrättens beslut om förlängd preskriptionstid för åtalsrätten står fast. Huvudförhandlingsdag har inte ännu utsatts.Ärendets handlingar är sekretessbelagda tills målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten.Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Jorma Äijälä, t. 029 56 20819