Hyppää sisältöön

Syyteharkintaratkaisusta tiedottaminen, asiakirjan julkisuus, syyttömyysolettama

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.44
Uutinen

Annettu 10.4.2008, dnro 11/41/08

Syyttäjäparina toimineet syyttäjät olivat antaneet syyteharkintaratkaisua koskevan tiedotteen, joka koski pääasiassa syyttäjien ratkaisua nostaa syyte yhdeksäätoista henkilöä vastaan törkeitä huumausainerikoksia koskevassa asiassa. Tiedotteen mukaan yksi syytetyistä oli tunnettu jääkiekkoilija, jonka nimi oli mainittu. Tiedotteessa oli myös kerrottu syyttäjän päätöksestä jättää kyseinen henkilö syyttämättä riittämättömän näytön vuoksi epäillystä huumausainerikoksesta, josta jääkiekkoilijaa oli epäilty häntä ja huumausaineita moottoripyöräkerhon kerhotiloissa esittäneen kuvan johdosta. Tiedotteen liitteinä olivat valokuva ja syyttämättäjättämispäätös. Sama valokuva oli syyttäjien todisteena saman vastaajan syyllisyydestä myös kaksi viikkoa myöhemmin alkavassa törkeitä huumausainerikoksia koskevassa oikeudenkäynnissä.

Kihlakunnansyyttäjien tietoon saatettiin käsitys siitä, että asiassa tehdystä syyttämättäjättämispäätöksestä huolimatta syyttäjät olisivat perustellusti voineet pitää puheena olevaa valokuvaa salaisena viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla siihen asti, kunnes törkeää huumausainerikosta koskeva asia, jonka todistusaineistoon valokuva sisältyi, oli ollut esillä tuomioistuimessa. Syyttäjät eivät kuitenkaan olleet menetelleet virheellisesti, vaikka he olivat tulkinneet sanottua tulkinnanvaraista säännöstä siten, että valokuva tuli julkiseksi jo syyttämättäjättämispäätöksestä lukien. Syyttäjien ei kuitenkaan olisi tullut oma-aloitteisesti julkistaa tiedotteensa yhteydessä puheena olevaa valokuvaa, koska se oli omiaan vaarantamaan syyttömyysolettaman ja välittömyysperiaatteen toteutumista oikeudenkäynnissä.

Lisäksi toisen kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettiin käsitys, jonka mukaan hän olisi perustellusti voinut olla tekemättä rikosilmoitusta puheena olevan valokuvan johdosta.

Ratkaisu