Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämisen perusteleminen, työrikos, työsuojeluviranomaisen lausunto

Syyttäjälaitos
27.8.2013 16.02
Uutinen

Annettu 27.8.2010, dnro 227/21/10

Epäiltyä työturvallisuusrikosta ja työsyrjintää koskevassa asiassa kihlakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksissä teonkuvaukset olivat suppeat niin, ettei teonkuvauksista käynyt ilmi, minkä tekojen johdosta vastaajien oli epäilty syyllistyneen rikokseen. Syyttämättäjättämispäätöksissä ei ollut kerrottu työsuojeluviranomaisen lausunnosta, jossa oli esitetty syytteen nostamista useiden tekojen osalta useita henkilöitä vastaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä, jonka mukaan syyttämättäjättämispäätöksissä olisi ollut aiheellista kertoa tästä työsuojeluviranomaisen lausunnosta, joka poikkesi syyttäjän kannasta. Syyttämättäjättämispäätöksissä olisi ollut asianmukaista perustella, miksi syyttäjä kuitenkin päätyi syyteharkinnassa syyttämättä jättämiseen kysymyksessä olevien tekojen osalta.

Ratkaisu