Hyppää sisältöön

Åtal väcks i insulinförgiftningsfallen i Kuru och Ylinen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.57
Pressmeddelande

 

Stämningsansökan 29.8.2008 ärende nr R 08/21 och R 08/2771:

Åtalsprövningen i de s.k. insulinförgiftningsfallen i rehabiliteringscentret i Ylinen samt i Kuru har blivit klar. Stämningsansökningarna har tillställts tingsrätten i Tammerfors med brottsbeteckningarna mord, mordförsök, försök till grov misshandel samt försök till misshandel.

Den svarande sjuksköterskan hålls fången och ärendet handläggs i tingsrätten i en snar framtid. I förundersökningen har sjuksköterskan bestridit brottsmisstankarna.

Rättegångshandlingarna, förutom de som är sekretessbelagda eller de som bestäms att hållas hemliga, är offentliga efter att ärendet har behandlats i tingsrätten.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Anu Mantila tel. 010 362 0882 och häradsåklagaren i Birkaland Jaana Linna, tel. 010 362 3631.