Hyppää sisältöön

Syytteitä nostettu Tornion elokuisesta räjähdyksestä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.3.2021 14.53
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteet kahta henkilöä vastaan tuhotyöstä ja yhtä henkilöä vastaan räjähderikoksesta. Torniossa 4.8.2020 tapahtunut räjähdys kohdistui Rajavartiolaitoksen käytössä olleeseen ajoneuvoon.

Tapauksessa ei aiheutunut henkilövahinkoja, eivätkä materiaaliset vahingot nousseet huomattavan suuriksi.

Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa on pyritty selvittämään erityisesti tekoon johtaneita vaikuttimia. Yhtä yksiselitteistä vaikutinta ei ole toistaiseksi noussut esille. Vaikuttimien selvittämistä jatketaan aikanaan järjestettävässä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä.

Syyteharkinnan valmistuminen asiassa on odottanut toisen vastaajan pyytämien lisätutkintatoimien valmistumista. Molemmat vastaajat ovat asian vuoksi olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Tällä hetkellä vastaajat eivät tämän asian vuoksi ole vangittuina. Molemmat ovat osin kiistäneet syyllistyneensä syytteissä kuvattuihin tekoihin.

Haastehakemus on toimitettu Lapin käräjäoikeuteen 24.3.2021, syyttäjän asianumero R 20/8178, käräjäoikeuden asianumero R 21/557. Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjinä asiassa toimivat aluesyyttäjä Henna Väyrynen (puh. 029 562 8445, henna.vayrynen(at)oikeus.fi) ja erikoissyyttäjä Hannu Koistinen Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta.