Hyppää sisältöön

Törkeä petos, törkeä kavallus, syyttäjän selvittämisvelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 9.54
Uutinen

Annettu 21.5.2007, dnro 183/21/06

Yhtiö A oli tilannut yhtiöltä B muovisettejä, joiden toimituksista ja määrästä asianosaiset olivat eri mieltä. Yhtiön B edustajan mukaan muovisettejä oli tilattu yhteensä 1935 kappaletta. Yhtiölle A oli toimitettu 1060 muovisettiä, jonka jälkeen toimitukset oli keskeytetty maksamattomien laskujen vuoksi. Tilauksesta oli jäänyt maksamatta 800 muovisettiä, joiden arvo oli noin 18.000 euroa. Yhtiön A edustaja X oli myöntänyt tilanneensa ja yhtiön vastaanottaneen vain 260 muovisettiä. Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt X:n syyttämättä ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritutti asiassa lisätutkinnan, jossa kuultiin muun muassa muovisettejä vastaanottaneita työntekijöitä sekä selvitettiin yhtiön ulosottovelkoja tilaushetkellä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi suorittamassaan uudessa syyteharkinnassa olevan todennäköisiä syitä epäillä X:n syyllistyneen törkeään petokseen, kun hän on hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä erehdyttänyt yhtiön B edustajaa toimittamaan neljällä eri toimituksella 800 muovisettiä, salaamalla yhtiön B edustajalta, ettei hänellä yhtiönsä taloudellisten vaikeuksien vuoksi ollut alunperinkään aikomusta ja kykyä maksaa kaikkia tilaamiaan tuotteita, tai vaihtoehtoisesti on todennäköisiä syitä epäillä X:n syyllistyneen törkeään kavallukseen, kun hän on vastaanotettuaan yhtiön B erehdyksessä toimittamat 800 muovisetiä anastanut haltuunsa saamat muovisetit ja myynyt ne edelleen yhtiölle C.

Yhtiölle B on aiheutunut noin 18.000 euron taloudellinen vahinko. Teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja siitä on aiheutunut yhtiölle B huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa. Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että asia tulee olla selvitetty esitutkinnassa riittävässä laajuudessa ennen syyteharkinnan suorittamista.

Ratkaisu