Hyppää sisältöön

Tuottamuksellinen palvelusrikos, sotilasrikos, kuolemantuottamus, huolimattomuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.08
Uutinen

Annettu 15.2.2007, dnro SO 06/37

Valtionsyyttäjä ei nostanut syytteitä kranaatinheittimen kaksoislatauksesta aiheutuneeseen, varusmiehen kuolemaan ja useiden loukkaantumiseen johtaneeseen räjähdysonnettomuuteen liittyvien rikosepäilyjen johdosta.

Heittimen miehistöön kuuluneiden neljän varusmiehen katsottiin rikkoneen huolimattomuudesta muun ohella heittimen lataamista ja kaksoislatauksen estämistä koskevia määräyksiä. Syytteet jätettiin nostamatta kohtuusperusteella tekijöiden oman loukkaantumisen, puolustusvoimien henkilökunnalle ensisijaisesti kuuluvan valvontavelvollisuuden ja eräiden muiden toimenpiteistä luopumista puoltaneiden seikkojen vuoksi. Yhden varusmiehen osalta ei ollut näyttöä palvelusvelvollisuuden rikkomisesta. Kolmen heittimen muodostaman heitinjoukkueen valvojina toimineiden kahden upseerin osalta ei ollut näyttöä varomääräyksiin perustuneen huolellisuusvelvollisuuden rikkomisesta. Heidän osaltaan kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kaikkien heitinammuntaa koskevassa varomääräyksessä valvojalle asetettujen, muun ohella kaksoislatauksen estämistä koskevien velvollisuuksien täyttäminen on käytännössä mahdotonta tilanteessa, jossa yksi valvoja joutuu valvomaan useamman heittimen samanaikaista ammuntaa.

Ratkaisu