Hyppää sisältöön

Virkarikos, virkavelvollisuuden rikkominen, juopumus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.9.2013 14.06
Uutinen

Annettu 2.11.2009, dnro 386/21/09

Paikallispoliisin apulaispoliisipäällikkö määrättiin muutosharkintapyynnön johdosta suoritetussa uudessa syyteharkinnassa asetettavaksi syytteeseen tahallisesta tai toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Epäilty oli hoitanut paikallispoliisin johtovalmiusvuoroa ollessaan päihtymyksen vuoksi kykenemätön suorittamaan johtovalmiudessa olevalle kuuluneitä virkatehtäviä. Johtovalmiuden hoitajalle kuuluvia tehtäviä koskeneista määräyksistä katsottiin johtuvan johtovalmiuden hoitajalle velvollisuus huolehtia siitä, ettei hän ole päihtymyksen vuoksi kykenemätön suorittamaan näitä tehtäviä valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Johtovalmiusvuoron hoitamisen päihtyneenä katsottiin myös rikkovan sanotun lainkohdan 2 momentin sekä poliisilain 9 c §:n säännöksiin perustunutta apulaispoliisipäällikön velvollisuutta käyttäytyä asianmukaisesti.

Ratkaisu