Biträdande åklagare

Att arbeta som biträdande åklagare är ofta det första steget på åklagarens karriär. En åklagare som börjar som biträdande åklagare har endast lite erfarenhet av juristens arbete. 

Biträdande åklagaren utnämns alltid till ett tjänsteförhållande för viss tid som varar nio månader. Under denna tid avlägger biträdande åklagaren kursen Åklagarstart, som hjälper personen att bekanta sig med åklagarens arbete.

Efter perioden som biträdande åklagare kan personen utnämnas till tjänsteförhållande för viss tid eller fast tjänst som distriktsåklagare.

Biträdande åklagare kan arbeta platsoberoende

Biträdande åklagaren kan arbeta platsoberoende vid Åklagarmyndigheten. Det innebär att den tidsbestämda tjänsten har placerats på en viss ort men biträdande åklagaren kan begära att arbeta på en annan ort.

Exempel: Biträdande åklagarens verksamhetsställe är i Lahtis men personen arbetar främst i Tammerfors, där personen bor. 

Med tanke på kamratstöd, introduktion och lärande är det viktigt att personen arbetar åtminstone delvis på Åklagarmyndighetens verksamhetsställe. Biträdande åklagaren ska alltså ibland kunna resa till sitt faktiska verksamhetsställe.

Biträdande åklagaren får en tutor, som ansvarar för introduktionen av den biträdande åklagaren.

Biträdande åklagarens lön

Lönen för biträdande åklagaren under de första sex månaderna är 3 100 euro/månad. Efter det betalas lönen för en ny distriktsåklagare under tre månader, 4 326,15 euro/månad. Dessutom kan biträdande åklagaren få språktillägg.

Hur söker man jobb som biträdande åklagare?

Följ lediga platser på sidan valtiolle.fi. En biträdande åklagare kan rekryteras både direkt och via åklagarpoolen. Läs mer om åklagarpooler