Den bötfälldes rätt att lämna utredning till åklagaren

De bötfällde har rätt att lämna utredning i sitt eget ärende. Utredningen kan lämnas in skriftligen till vilket som helst av åklagardistriktets verksamhetsställen. Utredningen kan även lämnas på elektronisk väg. Samtidigt ska indrivningskoden för bötesärendet anges. Bötesärenden avgörs i ett elektroniskt system, och därför räcker det inte med en muntlig utredning.

Utredningen ska lämnas in till åklagardistriktets verksamhetsställe inom 14 dagar från delgivandet. Åklagaren ska i sitt avgörande beakta utredning som har ankommit innan ärendet avgörs, om den påverkar dagsbotens penningbelopp eller om den i övrigt har betydelse.

Utredningar som lämnats in efter åklagarens avgörande beaktas inte.

Blanketten nedan kan användas för att lämna utredning angående böter.

BLANKETT: Utredning angående böter.pdf (pdf, 0.21 Mb)

Webbplatsöversikt