Den bötfälldes rätt att lämna utredning till åklagaren

De bötfällde har rätt att lämna utredning i sitt eget ärende. Utredningen kan lämnas in skriftligen till vilket som helst av åklagardistriktets verksamhetsställen. Utredningen kan även lämnas på elektronisk väg. Samtidigt ska indrivningskoden för bötesärendet anges.Bifoga även en bild eller kopia på böterna. Se till att alla uppgifter för böterna är synliga. Bötesärenden avgörs i ett elektroniskt system, och därför räcker det inte med en muntlig utredning.

Utredningen ska lämnas in till åklagardistriktets verksamhetsställe inom 14 dagar från delgivandet. Åklagaren ska i sitt avgörande beakta utredning som har ankommit innan ärendet avgörs, om den påverkar dagsbotens penningbelopp eller om den i övrigt har betydelse.

Utredningar som lämnats in efter åklagarens avgörande beaktas inte.

Blanketten nedan kan användas för att lämna utredning angående böter.

BLANKETT: Utredning angående böter.pdf (pdf, 0.21 Mb)

Webbplatsöversikt