Samtycke

Bötesförfarandet förutsätter att den misstänkte samtycker till skriftligt förfarande utanför domstol. Med samtycke avses den misstänkte avstår från rätten till muntlig domstolsförhandling och samtycker till att ärendet behandlas i ett bötesförfarande.

Om förseelsen har en målsägande, förutsätter bötesförfarandet att målsäganden samtycker till det. Målsägandens skadeståndsyrkanden kan dock inte behandlas i bötesförfarande. I målsägarbrott förutsätts också åtalsbegäran.

Återkallande av samtycke

Den misstänkte och målsäganden kan återkalla sitt samtycke skriftligen tills ärendet är avgjort. Om samtycke återkallas, ska åklagaren överföra behandlingen av ärendet från bötesförfarande till brottmålsbehandling.

Information om behandling av brottmål

Blanketten nedan kan användas för att återkalla samtycke gällande böter.

BLANKETT: Återkalla samtycke gällande böter (pdf)

 

 

Webbplatsöversikt