Samtycke

För att kunna sköta bötesärendet i skriftligt bötesförfarande ska den bötfällde anmäla att han eller hon samtycker till skriftligt bötesförfarande. 

Samtycket till bötesförfarandet ges till den myndighet som utfärdar böterna eller framställer straffyrkandet. Oftast ges böterna av polisen, men även andra myndigheter som gör förundersökning har rätt att utfärda böter. 

Om den bötfällde betalar böterna, anser myndigheten att personen samtycker till bötesförfarandet. 

Om den bötfällde inte samtycker till att ärendet avgörs skriftligen, ges personen ett straffyrkande och bötesärendet överförs till straffprocessen. Läs mer om straffyrkanden.

Obs! Om orsaken till böterna är ett brott där det finns en målsägande, dvs. ett offer, ska även offret samtycka till bötesförfarandet. Med andra ord, om offret vill behandla ärendet muntligt i domstolen kan bötesförfarandet inte tillämpas.

Det är inte heller möjligt att behandla målsägandens skadeståndskrav i bötesförfarandet. Med målsägandebrott förutsätts också åtalsbegäran.

Återkallande av samtycke

Om den bötfällde eller målsäganden efter att ha gett sitt samtycke ändrar sig och vill återkalla samtycket, kan det göras med blanketten nedan. 

Om samtycket återkallas överför åklagaren ärendet från bötesförfarandet till straffprocessen. Det innebär att polisen gör en förundersökning och därefter gör åklagaren en åtalsprövning. Om åklagaren efter åtalsprövningen beslutar att väcka åtal, behandlas ärendet i domstolen. 

BLANKETT: Återkalla samtycke gällande böter (pdf)

 

 

Webbplatsöversikt