VKS:2006:5 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta (Ohje koskee Sakari -järjestelmää)

YLEINEN OHJE SYYTTÄJILLE
VKS:2006:5
Dnro 39/31/0
Annettu 17.1.2007 6
Säädösperusta YSjäL 3 § 2 mom.
Voimassa 1.2.2007 - toistaiseksi

1 Taustaksi

Esitutkintalain 4 §:n 4 momentin säätäminen on aiheuttanut myös tarpeen päivittää syyttäjän SAKARI-järjestelmää. Siihen onkin tulossa muutoksia, jotka mahdollistavat esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekemisen suoraan SAKARI-järjestelmässä myös ETL 4 §:n 4 momentin mukaisissa tilanteissa.

Nämä muutokset toteutetaan kuitenkin vasta aikaisintaan seuraavassa SAKARI:n versiossa, joka tulee tuotantoon vasta käyttöjärjestelmämuutosten jälkeen eli aikaisintaan keväällä 2007.

Muun muassa yhteismitallisen seurantatiedon saamiseksi on tärkeätä, että kaikki esitutkinnan rajoittamista koskevat päätökset ja niiden peruuttamiset laaditaan yhdenmukaisesti ennen em. teknisiä muutoksiakin.

2 Tekninen ohje

Tämän ohjeen liitteenä on muistio, joka sisältää tekniset ohjeet noudatettavasta menettelystä eri tilanteissa.

Liite (pdf, 0.01 Mt)

Navigaatio - Ei saa poistaa