RÅ:2006:5 Uppgörande av beslut om begränsning av förundersökningen i tekniskt avseende (Anvisningen gäller Sakari -systemet)

ALLMÄN ANVISNING TILL ÅKLAGARNA
RÅ:2006:5
Dnr 39/31/06
Given 17.1.2007
Normbas AÅL 3 § 2 mom.
Gäller 1.2.2007 - tills vidare

1 Bakgrund

Stiftandet av 4 § 4 momentet förundersökningslagen har gjort det nödvändigt att även uppdatera åklagarnas SAKARI-system. Ändringar kommer att göras i systemet, för att möjliggöra att även beslut om begränsning av förundersökningen enligt 4 § 4 mom. FöUL skall kunna göras direkt i SAKARI-systemet.

Dessa ändringar förverkligas dock tidigast i den följande versionen av SAKARI, som tas i bruk efter att reformen av användarsystemet är klar, tidigast våren 2007.

En enhetlig uppföljningsinformation förutsätter dock att alla beslut om begränsning av förundersökningen och återtaganden av dem, uppgörs på ett enhetligt sätt, också innan ovannämnda tekniska förändringar.

2 Tekniska anvisningar

Ett memorandum som innehåller de tekniska anvisningar om förfaranden som skall tillämpas vid olika situationer finns som bilaga till denna anvisning.

Bilaga (pdf, 0.01 Mt)

 

Webbplatsöversikt