Hyppää sisältöön

Biträdande riksåklagaren väckte inte åtal mot Kommunala pensionförsäkringens (Keva) styrelsemedlemmar i valfinansieringsärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.35
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har i sina åtalseftergifter 31.3.2011 (nr 11/11 och 11/10, ärendenr R 11/168, 11/169), ansett att det saknas bevis för att Kevas styrelsemedlemmar Sampsa Kataja och Varpu-Leena Malmgren skulle ha gjort sig skyldiga till mutbrott eller tjänstebrott av oaktsamhet i samband med valfinansieringen i riksdagsvalet år 2007.

Misstanken om mutförseelse har gällt mottagande av valfinansiering. I brottet mot tjänsteplikt av oaktsamhet har det handlat om misstanke om jäv vid deras tjänsteutövning i Kevas styrelse.

Kehittyvien maakuntien Suomi ry har i början av år 2007 gett Kataja 5.000 euro och Malmgren 3.000 euro i valbidrag. Kehittyvien maakuntien Suomi ry har delat ut valbidrag tillsammans 375.200 euro till 56 olika kandidaters stödgrupper. Kehittyvien maakuntien Suomi ry:s största finansiär har varit Nova Group Oy, som har hört till Nova-koncernen. Nova Group Oy har ägt 70 % av Nova Kiinteistökehitys Oy. Kevas styrelse har 13.12.2007 godkänt ett förhandlingsresultat med Nova Kiinteistökehitys Oy som gällde köpet av en placeringsfastighet i Rovaniemi som Kevas placeringsobjekt.

I förundersökningen har det inte framkommit fakta enligt vilka Kataja och Malmgren skulle ha vetat vilka valfinansiärerna var då de mottog nämnda valfinansiering år 2007. Först år 2009 stiftades en lag om kandidaters valfinansiering enligt vilken kandidater förbjöds ta emot bidrag, vars givare inte kan klarläggas.

I förundersökningen har det inte framkommit fakta, enligt vilka Kataja och Malmgren då de 13.12.2007 deltog i Kevas styrelsemöte skulle ha vetat om att Nova Group Oy som hörde till Nova-koncernen var deras valfinansiär. Alltså har de inte 13.12.2007 kunnat bedöma sin jävighet i ärendet som gällde deras valfinansiär. Det saknas bevis för att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet då de 13.12.2007 deltog i behandlingen av Nova Kiinteistökehitys Oy´s ärende i Kevas styrelse.

Undersökningsledaren för ärendehelheten har gett tilläggstid till 21.4.2011 åt en del av de misstänkta för givande av slutgiltiga utlåtanden. Åtalsprövningen gällande ärendets övriga sex misstänkta görs när alla utlåtanden är givna. Om offentligheten gällande förundersökningsmaterialet i ärendet bestäms först då åtalsprövningen för alla misstänkta är gjord.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagare Jorma Kalske t. 010 36 20802 statsåklagare Jarmo Toivola t. 010 36 20841

Åtalseftergifterna (nr 11/10 - 11/11, ärendenr R 11/168, 11/169) kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, t. 010 362 0810.