Hyppää sisältöön

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nostanut syytteitä kunnallisen eläkelaitoksen (Keva) hallituksen jäseniä vastaan vaaliraha-asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 9.35
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on 31.3.2011 tekemissään päätöksissä syyttämättä jättämisestä (nrot 11/11 ja 11/10, asianrot R 11/168 ja 11/169) katsonut, ettei ole näyttöä siitä, että Kevan hallituksen jäsenet Sampsa Kataja ja Varpu-Leena Malmgren olisivat vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoituksessa syyllistyneet lahjusrikkomukseen taikka tuottamukselliseen virkarikokseen.

Lahjusrikkomusepäily on koskenut vaalirahoituksen vastaanottamista. Tuottamuksellisessa virkavelvollisuuden rikkomisessa kyseessä on ollut epäily esteellisyydestä heidän virkatoimessaan Kevan hallituksessa.

Kehittyvien maakuntien Suomi ry on alkuvuodesta 2007 antanut vaalitukea Katajalle 5.000 euroa ja Malmgrenille 3.000 euroa. Kehittyvien maakuntien Suomi ry on jakanut vaalitukea 56:n eri ehdokkaan tukiryhmille yhteensä 375.200 euroa. Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n suurin rahoittaja on ollut Nova-konserniin kuulunut Nova Group Oy, joka on omistanut 70 prosenttia Nova Kiinteistökehitys Oy:stä. Kevan hallitus on 13.12.2007 hyväksynyt Nova Kiinteistökehitys Oy:n kanssa aikaansaamansa neuvottelutuloksen Rovaniemellä olevan sijoituskiinteistön ostamisesta Kevan sijoituskohteeksi.

Esitutkinnassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan Kataja ja Malmgren olisivat mainittuja vaalirahoituksia vuonna 2007 vastaanottaessaan tienneet, ketkä olivat vaalirahoittajia. Vasta vuonna 2009 säädetyllä lailla ehdokkaan vaalirahoituksesta kiellettiin ottamasta vastaan tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Esitutkinnassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan Kataja ja Malmgren olisivat osallistuessaan 13.12.2007 Kevan hallituksen kokoukseen tienneet, että heidän vaalirahoittajanaan oli Nova-konserniin kuulunut Nova Group Oy. He eivät ole siten voineet 13.12.2007 arvioida esteellisyyttään vaalirahoittajaansa liittyvässä asiassa. Näyttöä ei ole siitä, että he olisivat syyllistyneet tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen osallistuessaan 13.12.2007 Nova Kiinteistökehitys Oy:tä koskevan asian käsittelemiseen Kevan hallituksessa.

Juttukokonaisuuden tutkinnanjohtaja on antanut osalle epäiltyjä jatkoaikaa loppulausuntojen antamiseen 21.4.2011 saakka. Syyteharkinta jutun muita kuutta epäiltyä vastaan tehdään, kun kaikki loppulausunnot on annettu. Jutun esitutkinta-aineiston julkisuus määräytyy vasta kun syyteharkinta on tehty kaikkien epäiltyjen osalta.

Lisätietoja antavat apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske p. 010 362 0802 ja valtionsyyttäjä Jarmo Toivola p. 010 362 0841.

Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 11/10, R 11/169 ja 11/11, R 11/168) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, p. 010 362 0810.