Hyppää sisältöön

Esitettyjen vaatimusten ratkaiseminen, vaatimuksia koskeviin tiedusteluihin vastaaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.6.2017 9.45
Uutinen

Annettu 5.6.2017, dnro 51/41/17

Kantelija oli ilmoittanut kihlakunnansyyttäjälle olevansa tyytymätön esitutkinnan toimittamiseen ja pyysi tapahtuman tutkimista myös toisen rikosnimikkeen mukaisena tekona. Syyttäjältä jäi epähuomiossa vastaamatta pyyntöön, ja hän nosti syytteen muista rikoksista.

Kanteluasiaa käsiteltäessä syyttäjä on ilmoittanut kantanaan, ettei kantelijan väittämä rikos ole tunnusmerkistönsä mukaisesti täyttynyt ja siksi lisätutkintaa ei ole suoritettu.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksen, että syyttäjän tehtävien asianmukainen suorittaminen edellyttää syyttäjälle tehdyn vaatimuksen ratkaisemista ja että tällaisen vaatimuksen tekijälle vastataan.

Ratkaisu