Hyppää sisältöön

Esitutkinnan jatkaminen, esitutkinnan rajoittamispäätöksen perusteleminen, syyttämättäjättämispäätöksen laatiminen, tärkeä yleinen tai yksityinen etu, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.3.2019 12.00 | Julkaistu suomeksi 26.6.2019 klo 14.27
Uutinen

Annettu 1.3.2019, dnro 173/21/18

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt vakavasti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän velvollisuksiin laatia ja perustella esitutkinnan rajoittamispäätös ja syyttämättäjättämispäätös asianmukaisesti ja valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti sekä vastata selvityspyyntöihin asianmukaisesti määräajassa hyvän syyttäjätavan edellyttämällä tavalla.

Kihlakunnansyyttäjä oli ensin tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta vähäisyysperusteella vain kunnianloukkauksen osalta arvioimatta tekoa muiden siihen mahdollisesi soveltuvien rikostunnusmerkistöjen kannalta. Hän ei myöskään ollut perustellut päätöksessään, miksi tärkeä yleinen tai erityisesti yksityinen etu eivät olleet vaatineet esitutkinnan jatkamista.

Tämän jälkeen kihlakunnansyyttäjä oli määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi kertomansa mukaan kantelun johdosta. Kutenkin jo tutkintapyynnössä oli pyydetty arvioimaan, täyttikö epäillyn toiminta jonkin muun rikoksen tunnusmerkistön eikä kantelussa ollut esitetty uusia seikkoja, joilla olisi tässä suhteessa ollut merkitystä. Esitutkintaa olisi alunperinkin pitänyt jatkaa pidemmälle.

Esitutkinta oli tehty sekä kunnianloukkauksen että kantelussa mainitun salassapitorikoksen osalta, mutta kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä vain salassapitorikoksen osalta. Syyteharkinta kunnianloukkauksen ja mahdollisten muiden rikosnimikkeiden osalta oli edelleen suorittamatta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut asian uudelleen ratkaistavaksi ja kumonnut kihlakunnansyyttäjän päätöksen syyttämättä jättämisestä. Samalla apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt syyttäjänviraston johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä uuden syyttäjän huolehtimaan syyttäjäntehtävistä koko asiassa ja tekemään uuden syyteharkinnan tarvittavassa laajuudessa.

Esitutkinnan jatkaminen ei poistanut tarvetta selvityksen antamiseen eikä ilmoitus siitä automaattisesti jatkanut selvitykselle annettua määräaikaa. Muutaman sanan sähköpostiviestit eivät olleet riittävä selvitys yksityiskohtaiseen selvityspyyntöön.

Ratkaisu