Hyppää sisältöön

Esitutkinnan jatkaminen, esitutkinnan rajoittamispäätöksen perusteleminen, tärkeä yleinen etu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 13.12.2018 8.00
Uutinen

Annettu 5.12.2018, dnro 475/21/17

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut ohjaavana käsityksenään, että esitutkinnan rajoittamispäätöksestä on käytävä ilmi kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

Työnantajan edustajaa oli epäilty luottamusmieheen kohdistuneesta pahoinpitelystä työhön liittyvässä asiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli vasta selvityksessään kertonut, että hänestä tärkeä yleinen etu ei ollut vaatinut esitutkinnan suorittamista asianomistajan luottamusmiesasemasta huolimatta, koska kysymys oli ollut esimies-alaiskeskustelusta, jossa luottamusmiehellä ei ole läsnäolo-oikeutta. Tämä asetelma ja syyttäjän näkemys eivät käyneet ilmi rajoittamispäätöksen sisällöstä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kumonnut esitutkinnan rajoittamisen ja määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi. Vaikka työnantajan edustajalla oli ollut oikeus estää luottamusmiestä osallistumasta keskustelutilaisuuteen, tärkeä yleinen etu vaati esitutkinnan jatkamista sen selvittämiseksi, oliko työnantajan edustaja estänyt luottamusmiehen läsnäolon pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön täyttämällä tavalla.

Ratkaisu