Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.3.2021 22.14
Uutinen

Annettu 17.2.2021, dnro 275/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Aluesyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut kavallusepäilyn esitutkinnan ei näyttöä -perusteella asiassa, jossa oli toisen henkilön tililtä tehty nostoja luvattomasti.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi ratkaisussaan valtakunnansyyttäjän yleiseen ohjeeseen VKS:2016:5 esitutkinnan rajoittamisesta. Hän totesi, että rikosepäily oli tässä tapauksessa vakava. Esitutkinnassa oli vielä mahdollista saada asiaan lisäselvitystä, joko rikosepäilyn puolesta tai sitä vastaan. Esitutkinta oli tässä tapauksessa lopetettu asian laatuun nähden liian varhaisessa vaiheessa ja liian vähäisten tutkintatoimien pohjalta.

Ratkaisun mukaan myös tärkeä yleinen ja erityisesti yksityinen etu vaativat, että esitutkintaa jatketaan. Epäillyn rikoksen tarkempi tutkiminen myös parantaisi asianomistajan mahdollisuuksia ajaa vahingonkorvausvaatimustaan ja käyttää toissijaista syyteoikeuttaan siinä tapauksessa, että asia ei lopulta etenisi syyteharkintaan tai syytettä ei nostettaisi.

Aluesyyttäjä oli kuitenkin tehnyt ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa. Asia ei antanut aihetta muuhun, kuin että apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi ratkaisunsa aluesyyttäjän tietoon.