Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste, esitutkintapakko

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.11.2013 0.00
Uutinen

Annettu 18.11.2013, dnro 379/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkintaa jatkettavaksi petoksessa/petoksen yrityksessä. Kymenlaakson poliisilaitokselle tehty tutkintapyyntö koski epäilyä siitä, että vakuutuksenottaja olisi antanut virheellisiä tietoja tehdessään vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitusta.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä rajoittanut esitutkintaa ns. prosessuaalisella ei näyttöä -perusteella.

Asiakirjaselvityksen perusteella asiassa olisi ollut mahdollista saada lisäselvitystä ilman merkittäviä kustannuksia.

Kun otetaan huomioon edellä mainittu, pääsääntönä oleva esitutkintapakko, Valtakunnansyyttäjän 17.01.2007 yleisille syyttäjille esitutkinnan rajoittamisesta antama yleinen ohje (VKS:2007:2) ja muun muassa ratkaisu 347/21/11, asian esitutkintaa ei olisi vielä tässä vaiheessa pitänyt rajoittaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota valtakunnansyyttäjän ohjeen VKS 2007:2 ja Valtakunnansyyttäjänviraston ratkaisukäytännön tuntemiseen. Asia ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

Ratkaisu