Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, ei näyttöä -peruste, ratkaisun perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.10.2015 8.13
Uutinen

Annettu 6.10.2015, dnro 467/21/14

Syyttäjä on tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäillyssä viestintäsalaisuuden loukkausasiassa. Esitutkinta on rajoitettu prosessuaalisella ei näyttöä -perusteella. Rajoittamispäätöstä ei ole perusteltu muutoin kuin toteamalla, että tutkinnanjohtaja on esittänyt esitutkinnan lopettamista. Tutkinnanjohtajan esitystä ei ole syyttäjän päätöksessä mitenkään avattu.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksenään, että päätöksenteossa on noudatettava esitutkinnan rajoittamispäätöstä koskevaa ohjetta VKS:2007:2, johon on viitattu myös voimassa olevan esitutkinnanrajoittamispäätöksiä koskevan lainkohdan esitöissä (HE 222/2010). Nyt tehty päätös ei vastaa ohjeen sisältöä. Ohjeen mukaan esitutkinnanrajoittamispäätös voidaan laatia olennaisesti yksikertaisemmaksi kuin syyttämättäjättämispäätös. Syyttäjän tulee kuitenkin kirjoittaa päätökselleen lyhyt selventävä perustelu.

Ratkaisu