Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen ei näyttöä perusteella, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, henkilörekisteririkos/henkilörekisteririkkomus, virkavelvollisuuden rikkominen, potilasrekisteri

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.10.2013 8.20
Uutinen

Annettu 25.9.2013, dnro 402/21/13

Salpausselän syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä oli määrännyt esitutkinnan lopetettavaksi, koska jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden ja käytettävissä olevan aineiston perusteella oli varsin todennäköistä, että asiassa jätettäisiin syyte nostamatta ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi, että esitutkinta asiassa tulee aloittaa uudelleen. Kantelijan antamien tietojen perusteella asiassa olisi ennen esitutkinnan lopettamista ollut saatavissa lisäselvitystä, jonka hankkiminen ei olisi ollut suuritöistä (VKS:2007:2).

Päätös perustui siihen, että rikosoikeudellinen järjestelmä perustuu vahvasti yleisestävyyden ajatukseen. Yleisprevention kannalta järjestelmän toiminnassa ei ole keskeistä pelkästään rangaistuksen langettaminen, vaan myös se, että järjestelmä toimii yleisen oikeustajunnan suuntaisesti ja luottamusta herättävällä tai ylläpitävällä tavalla. Epäilty rikosasia oli laadultaan sellainen, että järjestelmää kohtaan tunnettavan luottamuksen ylläpitäminen edellytti rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Tämän lisäksi myös tärkeä yksityinen etu vaati rikosepäillyn selvittämistä ja esitutkinnan toimittamista. Epäiltyjen rikosten mahdollinen vanhenemisvaara ei mahdollista asian selvittämättä jättämistä ja esitutkinnan lopettamista.

Ratkaisu