Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, esitutkinnan rajoittamispäätöksen kumoaminen, esitutkinnan jatkaminen, esitutkinnassa kertyneen aineiston huomioon ottaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.9.2017 9.43
Uutinen

Annettu 15.9.2017, dnro 447/21/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi kihlakunnansyyttäjän esitutkinnan rajoittamispäätöksen, jolloin asia palautui poliisille esitutkinnan jatkamiseksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että esitutkinnan rajoittamispäätöstä tehdessään syyttäjän tulee ottaa huomioon kaikki esitutkinnassa siihen mennessä kertynyt aineisto.

Kihlakunnansyyttäjä oli selvityksessään kertonut, että hänen päätöksensä pohjana olivat olleet keskustelu tutkinnanjohtajan kanssa, esitutkinnan yhteydessä otetut valokuvat sekä asiakirjat, jotka oli otsikoitu "Poliisin selostus" ja "Tutkijan viesti".

Esitutkinta-aineistossa oli kuitenkin ollut myös kantelussa mainittu lääkärinlausunto. Lausunnon sisältö poikkesi tutkinnanjohtajan toimittamista asiakirjoista, mutta sitä ei ollut analysoitu syyttäjän esitutkinnan rajoittamispäätöksessä.

Selvitysten mukaan asianomistajaa oli kuultu, mutta hänen muistitikulle tallennettu kuulemisensa oli myöhemmin tuhoutunut. Kuulemisen oli täytynyt olla syyttäjän tiedossa, mutta sitä ei ole mainittu tai käsitelty hänen päätöksessään.

Ratkaisu