Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, harkintavallan ylittäminen, esitetyn rajoitusperusteen sitovuus, pahoinpitely

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.12.2020 17.05
Uutinen

Annettu 2.12.2020, dnro 511/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta, hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen ja palautti asian poliisille, jotta poliisi voi arvioida esitutkinnan jatkamisen edellytykset.

Aluesyyttäjä oli lopettanut epäiltyä pahoinpitelyä koskevan esitutkinnan ei näyttöä -perusteisella esitutkinnan rajoittamispäätöksellä, vaikka tutkinnanjohtaja oli esittänyt esitutkinnan rajoittamista ei rikos -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että syyttäjä oli ylittänyt harkintavaltansa, kun hän oli rajoittanut esitutkinnan muulla kuin tutkinnanjohtajan esittämällä perusteella. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota asianmukaisen menettelyn noudattamiseen.

Pääätös on salassapidettävä (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 3. kohta).