Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kohtuusperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 0.02
Uutinen

Annettu 25.1.2016, dnro E 16/35

Esitutkinta epäiltyä palvelusrikosta koskevassa asiassa lopetettiin, koska oikeudenkäyntiä ja rangaistusta oli pidettävä kohtuuttomina ja tarkoituksettomina eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaatinut esitutkinnan jatkamista.

Asiassa oli kyse siitä, että puolustusvoimien palveluksessa ollut kapteenin arvoinen sotilashenkilö oli vuoden 2012 aikana tehnyt ylitöitä yhteensä 438 tuntia 15 minuuttia, vaikka puolustusvoimien työaikasopimuksen mukainen ylitöiden enimmäismäärä yhdelle kalenterivuodelle oli 330 tuntia.

Suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella asiassa oli syytä epäillä ylitöiden teettämiseen ja valvontaan liittyviä laiminlyöntejä. Tilanteeseen oli vaikuttanut osaston yleisesti hankalan työtilanteen lisäksi myös työntekijän esimiehen lukuisat sairauspoissaolot. Työntekijä oli myös itse ollut aloitteellinen ylitöiden tekemisen suhteen.

Tapahtumista oli kulunut pitkä aika. Työntekijä ja hänen esimiehensä olivat jääneet eläkkeelle. Työnantaja oli ryhtynyt toimenpiteisiin tapaukseen johtaneiden syiden selvittämiseksi ja vastaavien tapausten estämiseksi jatkossa mm. ohjeistusta ja vastuita tarkentamalla.

Ratkaisu