Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.7.2017 10.54
Uutinen

Annettu 28.6.2017 74/21/17

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi esitutkinnan rajoittamispäätökset, jotka koskivat epäiltyä yrityssalaisuuden rikkomista.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkinta lopetetaan kustannusperusteella. Esitutkinnassa olisi kuitenkin tullut kuulla vielä useita henkilöitä ja todennäköisesti hankkia asiantuntijalausuntoja tai kuulla asiantuntijoita.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että epäiltyä rikosta ei aineiston perusteella tullut pitää vähäisenä, ja että tämänkaltaisen rikoksen esitutkinta vaatii tyypillisesti monia toimia.

Tässä tutkinnassa oli liian aikaisessa vaiheessa asian laatuun nähden tehty päätelmät siitä, millaisia toimia asian selvittäminen vaatii. Liian aikaisin oli päätelty myös, että kustannukset esitutkinnan jatkamisesta olisivat selvässä epäsuhdassa asian laatuun ja odotettavissa olevaan seuraamukseen nähden.

Esitutkinnassa oli saatavissa lisäselvitystä toimilla, joiden kokonaiskustannukset eivät olleet suhteettomat, kun otetaan huomioon asian laatu ja mahdollinen seuraamus.

Tutkittavan asian laatu huomioon ottaen myös tärkeä yksityinen etu vaati esitutkinnan jatkamista. Epäillyn rikoksen tarkempi tutkinta parantaisi asianomistajan mahdollisuuksia ajaa vahingonkorvausvaatimustaan ja käyttää toissijaista syyteoikeuttaan siinä tapauksessa, että asia ei lopulta etenisi syyteharkintaan tai syytettä ei nostettaisi.

Kihlakunnansyyttäjä oli kuitenkin tehnyt ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa.

Ratkaisu