Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.7.2015 16.06
Uutinen

Annettu 10.7.2015, dnro 184/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on ottanut uudelleen ratkaistavaksi internetin välityksellä tapahtuneeksi epäiltyä kunnianloukkausta koskevan asian, jossa kihlakunnansyytäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella.

Esitutkinnan rajoittamisesta annetun ohjeen (VKSV:2007:2) mukaan kustannusperusteisen rajoittamisen soveltaminen edellyttää, että tutkittavana oleva tapaus on kustannusten ja seuraamuksen epäsuhtaa ajatellen lajissaan tavanomaista suuritöisempi. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei kysymyksessä olevan tapauksen selvittäminen eronnut kustannuksiltaan olennaisesti muista internetin välityksellä tehdyistä kunnianloukkausta koskevista asioista.

Tutkinnanjohtajan tekemän uuden rajoitusesityksen perusteella apulaisvaltakunnansyyttäjä teki päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta vähäisyysperusteella.

Syyttäjän menettelyn osalta asia ei antanut aihetta muuhun toimenpiteeseen kuin että päätös saatettiin tiedoksi.

Ratkaisu