Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.12.2015 8.00
Uutinen

Annettu 9.10.2015, E 14/304

Esitutkinta epäiltyä puolustustarvikkeiden maastavientirikosta koskevassa asiassa lopetettiin kustannusperusteella, koska tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat olleet selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavissa olevaan seuraamukseen eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttänyt esitutkinnan jatkamista.

Asiassa oli kyse joulukuussa 2011 Kotkan satamassa pysäytetyn aluksen lastin maastaviennin luvanvaraisuutta koskevien säännösten rikkomiseen liittyvästä rikosepäilystä. Tutkinnanjohtaja oli laatinut Etelä-Korean valtion viranomaisille osoitetun oikeusapupyynnön, johon saadun vastauksen jälkeen esitutkinnan jatkaminen olisi edellyttänyt uusien kansainvälisten oikeusapupyyntöjen tekemistä ja kuulustelujen suorittamista ulkomailla. Aluksen lastille oli jälkikäteen myönnetty maastavientilupa. Kaikki asiassa kuultavat henkilöt asuivat ulkomailla. Teosta olisi ollut odotettavissa enintään lievä sakkorangaistus.

Päätös on osittain salassapidettävä (JulkL 24.1 § 20 k).

Ratkaisu