Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste, esitutkinnan uudelleen aloittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.9.2014 8.04
Uutinen

Annettu 1.9.2014, dnro 212/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan uudelleen aloitettavaksi asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamiseksi kustannusperusteella.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut kunnianloukkausta koskevan esitutkinnan. Perusteluiden mukaan vaikka asiassa tehtäisiin perusteellinen esitutkinta, ei olisi todennäköistä, että kukaan joutuisi asiassa rikosoikeudelliseen vastuuseen, minkä lisäksi kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa asian laatuun ja mahdolliseen seuraamukseen nähden.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asian esitutkintaa olisi kuitenkin voitu vähäisin esitutkintatoimin jatkaa kuulustelemalla vähintään nimettyä epäiltyä sekä muutamaa nimettyä todistajaa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkinnan rajoittamisesta kustannusperusteella tämänkaltaisissa asioissa.

Ratkaisu