Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, lainsoveltaminen, päätöksen peruuttaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.3.2021 21.49
Uutinen

Annettu 10.2.2021, dnro 206/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemät esitutkinnan rajoittamispäätökset. Päätöksissä oli sovellettu lakia, joka astuisi voimaan vasta myöhemmin. Lakia oli myös sovellettu virheellisesti. Tapahtumahetkellä voimassa ollut laki ja tapaukseen sovellettu laki olivat kuitenkin sisällöltään vastanneet toisiaan.

Aluesyyttäjä oli selvityksessään ilmoittanut peruuttaneensa tekemänsä rajoittamispäätökset, koska ne olivat perustuneet vasta tapahtumahetken jälkeen voimaan tulleeseen lakiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi ratkaisussaan, että tapahtumahetkellä voimassa ollutta lakia ja sen sisältöä ei voida pitää sellaisena uutena seikkana, jonka perusteella rajoittamispäätöksen tehnyt syyttäjä voisi peruuttaa tekemänsä rajoittamispäätöksen ja päättää itse esitutkinnan aloittamisesta uudelleen esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 3 momentin nojalla. Siksi apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uudelleen ratkaistavaksi Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 § 2 momentin nojalla ja kumosi tehdyt rajoittamispäätökset.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi ratkaisunsa aluesyyttäjän ja tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän tietoon. Asia ei antanut aihetta muihin toimiin.