Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, näytön puuttuminen, syyttäjän toimivalta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 8.12
Uutinen

Annettu 11.7.2016, dnro 461/21/15

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt riittämättömään näyttöön perustuvan esitutkinnan rajoittamispäätöksen tutkinnanjohtajan esityksestä kunnianloukkausta, vaaran aiheuttamista ja lievää pahoinpitelyä koskevassa asiassa tutkintapyynnön käsittävän tutkintailmoituksen perusteella. Asiassa ei ollut esitetty, että esitutkinta olisi aloitettu ja että asiassa olisi suoritettu sellaisia esitutkintatoimenpiteitä, joiden perusteella esitutkinnassa saatavan todistelun näyttöarvo olisi ollut arvioitavissa.

Kantelun johdosta kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettu käsitys siitä, että riittämättömään näyttöön perustuvan esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekeminen esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 2 momentin nojalla edellyttää, että esitutkinta on aloitettu ja että esitutkinnassa on suoritettu toimenpiteitä, joiden perusteella syyttämättäjättäminen riittämättömän näytön perusteella näyttää varsin todennäköiseltä.

Kihlakunnansyyttäjän tekemä päätös esitutkinnan rajoittamisesta peruutettu. Tutkintapyyntö palautettu poliisilaitokselle niitä toimenpiteitä varten, joihin se antaa aihetta.

Ratkaisu