Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, päätöksen perusteleminen, syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.5.2018 8.00
Uutinen

Annettu 8.5.2018, dnro 108/21/18

Kihlakunnansyyttäjä on 25.1.2018 tehnyt päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä epäasiallisen kohtelun käsittävää työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, koska jo tehtyjen tutkintatoimenpiteiden perusteella on ilmeistä, ettei asiassa tultaisi saamaan syytteen nostamisen kannalta riittävää näyttöä epäillyn syyllisyyden tueksi. Epäillyn rikoksen tekoajaksi on päätökseen merkitty 1.11.2015. Päätöksessä on todettu, että asianomistajan mukaan epäasiallinen kohtelu oli jatkunut vuodesta 2013 alkaen 26.8.2016 saakka. Päätöksen mukaan esitutkintaa oli suoritettu rikosepäilyn selvittämiseksi siltä osin kuin tapahtumat eivät ole rikosoikeudellisesti vanhentuneita. Syyttäjä on selvityksessään esittänyt, että tekoaika oli marraskuun 2015 ja 26.8.2016 välinen aika.

Esitutkinnan rajoittamispäätöksessä ei ole selkeästi esitetty epäillyn rikoksen tekoaikaa eikä sitä, miltä osin ja millä perusteella epäillyn rikoksen syyteoikeuden oli arvioitu vanhentuneen. Näillä tiedoilla on kuitenkin merkitystä asianomistajalle, kun hän harkitsee toissijaisen syyteoikeuden käyttämistä. Kihlakunnansyyttäjän tietoon saatettu käsitys siitä, kuinka syyteoikeuden vanhentumiskysymystä tällaisessa tilanteessa arvioidaan ja perustellaan.

Ratkaisu