Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, perustelut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 2.8.2019 12.00
Uutinen

Annettu 31.7.2019, dnro 69/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta, joka koski epäiltyä perätöntä lausumaa tuomioistuimessa. Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkinta lopetetaan ’ei rikosta’ -perusteella. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut perustellut asianmukaisesti, miksi epäillyn rikoksen tunnusmerkistö ei tässä konkreettisessa tapauksessa varsin todennäköisesti täyttyisi.

Kihlakunnansyyttäjä oli perustellut päätöstään osittain myös sillä, että riittävää näyttöä ei ollut saatavilla. Esitutkintaa ei kuitenkaan ollut lopetettu ’ei näyttöä’ -perusteella, vaan ’ei rikosta’ -perusteella. Myöskään esitutkinnan rajoittamisesitystä ei ollut tehty ’ei näyttöä’ -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen otti rajoittamisasian uudelleen ratkaistavakseen ja lopetti esitutkinnan ’ei rikosta’ -perusteella, mutta tarkemmilla perusteluilla ja saattoi ohjaavan käsityksensä esitutkinnan rajoittamispäätöksen perustelujen asianmukaisuudesta kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalle.

Ratkaisu