Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, prosessuaalinen peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 9.12.2015 8.00
Uutinen

Annettu 2.12.2015, dnro E 15/423

Esitutkinta epäiltyä palvelusrikosta koskevassa asiassa lopetettiin, koska jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella olisi varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta sillä perusteella, ettei asiassa olisi todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Komppanian päällikkönä toimineen majurin arvoisen sotilaan epäiltiin laiminlyöneen velvollisuutensa harkita ja varmistaa esimiehenä antamansa sotilaskäskyn lainmukaisuus, soveltuvuus ja toteuttamiskelpoisuus ennen sen antamista. Majurin epäiltiin antaneen Rajavartiolaitoksen taisteluharjoituksessa alaiselleen luutnantille käskyn ampua rynnäkkökiväärillä lumipoteroon lumen suojavahvuuden osoittamiseksi. Käskyn toteuttaminen olisi ollut sotilaskoulutusta koskevien varomääräysten vastaista.

Rikoksesta epäilty oli kiistänyt, että käskyä olisi annettu. Tapahtumalle ei ollut ulkopuolisia todistajia. Esitutkinnassa kuultujen todistajien mukaan toimenpiteen toteuttamismahdollisuuksia oli harjoituksissa pohdittu, mutta toteuttamiskäskyä ei ollut annettu.

Ratkaisu