Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, seksuaalirikos, ei näyttöä -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.7.2020 16.34
Uutinen

Annettu 1.7.2020, dnro 200/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä seksuaalirikosta koskevassa asiassa. Aluesyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkinta lopetetaan ei näyttöä -perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että kyseessä oli vakava rikosepäily, joka tulisi tutkia tarkemmin. Keskeisin näyttö aineiston perusteella oli epäillyn rikoksen uhrin kertomus. Hänet oli kuitenkin jätetty kuulematta.

Päätelmä siitä, että riittävää näyttöä syytteen nostamiseksi ei varsin todennäköisesti saataisi, oli tehty asian laatuun nähden liian vähäisten tutkintatoimien pohjalta. Myös tärkeä yleinen ja yksityinen etu vaativat, että esitutkintaa jatketaan. 

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, tämä oli toiminut harkintavaltansa rajoissa. Asia ei antanut aihetta muihin apulaisvaltakunnansyyttäjän toimiin kuin että hän saattoi ratkaisunsa aluesyyttäjän tietoon.