Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, syyttäjän itsenäisyys, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.9.2018 15.13
Uutinen

Annettu 30.8.2018, dnro 243/21/18

Tutkinnanjohtajan esityksessä esitutkinnan rajoittamiseksi varkautta koskevassa asiassa esitutkintalain 3 luvun 10 §:n 2 momentin nojalla tapahtumatiedot ja esityksen perusteet oli esitetty suppeasti. Kihlakunnansyyttäjä oli hyväksynyt esityksen tarkentamatta perusteluja. Hän oli kantelun johdosta selvityksessään todennut, ettei hänellä ole muuta aineistoa kuin asiassa tehty päätös. Tutkintailmoitukseen oli kuitenkin kirjattu sellaisia seikkoja, joiden olisi ollut hyvä olla syyttäjän tiedossa ja jotka olivat tukeneet esitutkinnan rajoittamista esitetyllä perusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksen siitä, että syyttäjän toiminnan itsenäisyyden ja varmuuden kannalta on tarpeen, että syyttäjällä on esitutkinnan rajoittamisratkaisua tehdessään tutkinnanjohtajan esityksen lisäksi riittävä selvitys ratkaisussaan tarkoitetusta asiasta. Tässä tapauksessa tutkintailmoituksessa esitettyjen seikkojen esittäminen ratkaisun perusteluissa olisi myös tehnyt ratkaisusta asianomistajalle ymmärrettävämmän.

Ratkaisu