Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, tarkoituksettomuus, pahoinpitely

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.11.2023 16.13
Uutinen

Annettu 6.11.2023, dnro SY/2288/2022

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tarkoituksettomuusperusteisen päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta epäiltyä pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Aluesyyttäjä oli todennut päätöksessään, että oikeudenkäyntiä ja rangaistusta olisi pidettävä tarkoituksettomina rikoksesta epäillyn henkilökohtaisten olojen takia.

Ratkaisun mukaan henkilökohtaisista oloista ei ollut saatu sellaista selvitystä, jonka perusteella esitutkinta voitaisiin lopettaa mainitulla perusteella. Esitutkinta oli lopetettu käytettyyn rajoittamisperusteeseen nähden liian varhaisessa vaiheessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi lisäksi, että rajoittamispäätös tulee perustella asianmukaisesti, jotta lopputuloksen oikeudellista hyväksyttävyyttä on mahdollista arvioida. Koska henkilökohtaiset olot olivat tässä tapauksessa olleet lopputuloksen kannalta ratkaiseva seikka, päätöksessä olisi pitänyt mainita, millaisista henkilökohtaisista oloista oli ollut kyse. Jos nämä tiedot olisivat olleet salassa pidettäviä, päätökseen olisi niiden osalta tehty asianmukaiset salassapitomerkinnät.  

Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi vastaisen varalta ohjaavan käsityksensä päätöksen perustelemisesta aluesyyttäjän tietoon.