Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, vähäisyys, liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.3.2022 17.34
Uutinen

Annettu 15.3.2022, 553/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemät vähäisyysperusteiset esitutkinnan rajoittamispäätökset ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesitykset. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että kyseisessä asiassa olisi tullut aloittaa esitutkinta, jotta olisi saatu tarkempi selvitys epäillyistä menettelyistä, niiden haitallisuudesta ja epäiltyjen tekijöiden syyllisyyden asteesta. Esitutkinnassa oli apulaisvaltakunnansyyttäjän arvion mukaan vieläkin mahdollista saada lisäselvitystä ainakin asian osapuolten ja todistajan kuulusteluilla.

Aluesyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä päättänyt, että esitutkintaa ei toimiteta epäiltyä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ym. koskevassa asiassa, koska epäiltyjä tekoja oli pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisinä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että ilmoitustietojen perusteella kyseisen kaltaista, molemminpuolista vaarallista ajotapaa, jonka taustalla on tahallinen häiritsemistarkoitus, ei voitu pitää liikenneturvallisuuden kannalta vähäisenä teon haitallisuuden ja epäillyn tekijän syyllisyyden huomioivassa kokonaisharkinnassa.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, hän katsoi aluesyyttäjän kuitenkin tehneen ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa.     

​​​​​​​